Elektro instalacije - Bica inženjering Despotovac
Get Adobe Flash player

Vesti

Bica zapošljava inženjere za povećanje energetske efikasnosti objekata i vrši uslužno snimanje toplotnih gubitaka termokamerom.

Uspešno je završena montaža gromobrana na rekreativno ugostiteljskom objektu Banja Ždrelo

U saradnji sa akreditovanom firmom radi se provera protivpožarnih centrala i senzora i izrada nalaza za sistem dojave požara

U 2015 je postavljen sistem bezžične regulacije rada pumpi u vodovodu u Milivi .

U 2013 postavljene su gromobranske instalacije na Hotelu Resava u Despotovcu, Hali u fabrici Bahus u Paraćinu,prenoćištu Da Vinči u Petrovcu.

U 2015 urađen Glavni projekat polaganja optičkog kabla i lokalne telefonske veze na prugi Despotovac -  Resavica.

Oktobra 2016 obavljeni su radovi na povezivanju  dizel  agregata snage 220KVA sa glavnim razvodnim ormanom u  staračkom domu u Despotovcu.

U januaru 2017. izvršeno snimanje gubitaka toplote Termalnom kamerom  Avio NEC G30 zgrade na Novom Beogradu.

U toku 2017 u saradnji sa Institutom Vinča urađeno više projekata gromobrana .Novi gromobrani postavljeni na stubovima gde su skinuti radioaktivni gromobrani.

U 2017 je dobijena licenca B2 za projektovanje sistema dojave požara.

U 2018 dobijena je A licenca za izradu GPZOP kao i B1 i B6 licenca

Dobrodošli na web sajt elektro-instalacije.co.rs

Preduzeće Bica sistemi Despotovac zapošljava mašinske i elektro inženjere sa licencama 350,353,450 ,453 i 381.

Preduzeće Bica inženjering Despotovac se bavi projektovanjem, izvođenjem radova i ispitivanjem u oblasti električnih i gromobranskih instalacija.

Izrađujemo stručne nalaze za ispitane električne i gromobranske instalacije

Imamo reference u automatici sa upravljanjem hidrauličnim presama i hidrauličnim žičarama za prevoz tereta.

Vršimo kompenzaciju reaktivne energije i analizu potrošnje električne energije potrošača .

Montiramo i programiramo protivpožarne centrale i opremu. U saradnji sa akreditovanom firmom radi se provera protivpožarnih centrala i opreme